Books

Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji

P wysep czyli wyspa Krym w trzecim roku po aneksji None

 • Title: Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji
 • Author: Wojciech Górecki
 • ISBN: 9788362936892
 • Page: 478
 • Format: ebook
 • None

  • Best Read [Wojciech Górecki] ✓ Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji || [Biography Book] PDF ☆
   478 Wojciech Górecki
  • thumbnail Title: Best Read [Wojciech Górecki] ✓ Półwysep, czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji || [Biography Book] PDF ☆
   Posted by:Wojciech Górecki
   Published :2020-01-25T11:26:49+00:00

  About "Wojciech Górecki"

  1. Wojciech Górecki

   Wojciech G recki, ur w 1970 roku w odzi Zadebiutowa w 1986 roku na amach Sztandaru M odych Wsp pracowa m z Gazet Wyborcz , yciem Warszawy , Rzeczpospolit , Wi zi , Res Public Now i Tygodnikiem Powszechnym Cz onek zespo u redakcyjnego Tygla Kultury , sta y wsp pracownik Nowej Europy Wschodniej Wsp autor filmu dokumentalnego Bosko Stalina w wietle najnowszych bada TVP 1998.Autor ksi ek d prze y a katharsis 1998 , Planeta Kaukaz 2002 , La terra del vello d oro Viaggi in Georgia 2009 oraz Toast za przodk w 2010 T umaczony na j zyk w oski, uhonorowany Nagrod Giuseppe Mazzottiego W latach 2002 2007 pierwszy sekretarz, a nast pnie radca w Ambasadzie RP w Baku By ekspertem misji UE badaj cej okoliczno ci wojny w Gruzji w 2008 roku Pracuje w O rodku Studi w Wschodnich im Marka Karpia, cz onek zarz du Fundacji Solidarno ci Mi dzynarodowej W 2011 roku by finalist Nagrody im Ryszarda Kapu ci skiego oraz zosta nominowany do nagrody Nike 2011.

  489 Comments

  Leave a Comment